Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı

14 Mart 2024

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında başarılı olan  ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarih ve saatleri belirlenmiştir.

 

Sözlü sınav sürecine ilişkin liste için tıklayınız.

 

Sözlü sınav Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi uyarınca;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

Başarılar dileriz.