Madrid Protokolü Kapsamındaki Uluslararası Başvurular İçin Kullanılan Tebliğ Çevirilerinde Güncelleme

10 Ağustos 2022

Kurumumuzca Madrid Protokolü kapsamında WIPO’ya iletilen uluslararası başvuruların mal ve hizmet listesinde WIPO tarafından muğlak bulunması öngörülen terimler, Kurumumuz internet sitesinde “Marka/Bilgi Edin” alanındaki Uluslararası Marka Tescil Sistemi  Bilgisi” (https://www.turkpatent.gov.tr/uluslararasi-marka-tescil-sistemi-bilgisi) ve “Sınıflandırma” ( https://www.turkpatent.gov.tr/marka-nice-siniflandirma)  başlıkları altında yer alan 2014, 2015 ve 2017 yıllarına ait Mal ve Hizmet Tebliği çevirilerinde belirtilmiştir. 

 

Listelerdeki önerilerin uygulanması zorunlu olmayıp WIPO’dan alınabilecek uygunsuzlukların önlenmesi ve işlemlerin hızlandırılması amaçlanmıştır.