Madrid Protokolü Ücretleri, 2023 Yılı Ücret Tebliği ile Uyumlaştırıldı

27 Ocak 2023

 

Markaların uluslararası tesciline ilişkin Madrid Protokolü kapsamında, ülkemizin belirlenen Akit Taraf olduğu uluslararası başvurular için ödenecek ücretler, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğe uygun olarak Kurumumuzca yapılan girişimler neticesinde WIPO tarafından güncellendi.

Bu kapsamda, 12 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkemize yapılacak uluslararası marka başvuruları için ödenmesi gereken ücretler aşağıda yer almaktadır: 

 

Belirleme Ücreti (Uluslararası Başvuruda veya Sonraki Belirlemede)

İsviçre Frangı

  • Tek sınıflı marka başvuru ücreti (760 TL)

37

  • Marka başvurusu ek sınıf ücreti (2. Sınıf) (760 TL)

37

  • Marka başvurusu ek sınıf ücreti (3. Sınıf ve sonraki her bir sınıf için) (870 TL)

43

 

Yenileme Ücreti

 

  • Sınıf sayısından bağımsız yenileme ücreti (2.450 TL)

         121

  • Koruma süresi sona eren markanın yenileme ücreti (4.560 TL)

          225

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI