Marka İnceleme Kılavuzu Güncellendi (18.08.2021)

4 Mart 2022

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında marka başvurularının incelenmesine ilişkin kriterler Marka İnceleme Kılavuzu ile paydaşlarının istifadesine sunulmaya devam ediyor.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında marka başvurularının incelenmesine ilişkin kriterler Marka İnceleme Kılavuzu ile paydaşlarının istifadesine sunulmaya devam ediyor.

Kılavuz, nispi ret gerekçelerinin ilki olan “Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesine” ilişkin ilkeler ele alınarak güncellendi. Güncellenen bölümlerle, özellikle mal/hizmet benzerliği ile işaret benzerliği değerlendirmesinde temel yaklaşımlar ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesine etki eden başlıca faktörlerin neler olduğu örneklerle detaylı şekilde açıklanmaya çalışıldı.

İnceleme Kılavuzu 30 Eylül 2019 tarihinde de “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5’inci maddesinde sayılan bentlere ilişkin değerlendirme ilkeleri açısından güncellenmişti.

Kılavuzun güncel haline ekten erişim sağlanabilir.

Dosya Galerisi

CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC12.5 MBİndir