Marka Tescil Ücreti Ödeme ile Marka ve Tasarım Yenileme Taleplerine İlişkin Otomatik Bildirimler Başlatıldı.

2 Ocak 2023

Marka Tescil Ücreti Ödeme İşlemi ile Marka ve Tasarım Yenileme Taleplerine ilişkin son tarihleri hatırlatmak amacıyla başvuru sahipleri ve patent/marka vekillerine otomatik e-posta bildirimleri yapılmaya başlanmıştır.

E-posta bildirimleri, ilgili işlemlerin yapılması gereken son tarihten 1 ay önce gönderilecektir. 

Muhtemel hak kayıplarının önlenmesi için, hatırlatma amaçlı gönderilecek bu bildirimler tebligat yerine geçmeyecek olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan kaynaklanan sürelerin hesaplanmasında ilgililere yapılmış olan tebligat ve Kanundaki süreler esas alınacaktır.

Patent yıllık ücretlerine ilişkin otomatik bildirim ve SMS gönderimi, teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacaktır.