Patent Vekilliği Sınavı Soru Kitapçığı (A) - Marka Vekilliği Sınavı Soru Kitapçığı (A) ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

13 Mayıs 2024

11 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Patent Vekilliği Sınavı Soru Kitapçığı (A)-Marka Vekilliği Sınavı Soru Kitapçığı (A) ve cevap anahtarları yayımlanmıştır.

Sorulara itiraz etmek isteyen adaylar, yayımlanan soru kitapçığındaki soru numaralarını ve ilgili sınavı belirterek, Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi uyarınca itiraz taleplerini gerekçeleriyle birlikte 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar iletebilecektir.

İtiraz talepleri, Kurumun elektronik başvuru sistemi EPATS (https://epats.turkpatent.gov.tr) üzerinden Benim Sayfam Panelinde yer alan “Vekil İşlemleri” menüsünden “Patent/Marka Vekilliği Sınav Sorularına İtiraz” işlemi seçilerek yapılabilecektir. Anılan Yönetmeliğin 26’ncı maddesi uyarınca farklı yöntemlerle Kuruma iletilen itiraz talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

 

Patent Vekilliği Sınavı Soru Kitapçığı (A)-Marka Vekilliği Sınavı Soru Kitapçığı (A) ve Cevap Anahtarları

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI