Patent Yıllık Ücreti Ödeme İşlemlerine İlişkin Otomatik Bildirimler Başlatıldı.

27 Ocak 2023

 

Patent Yıllık Ücreti Ödeme İşlemlerine ilişkin son tarihleri hatırlatmak amacıyla başvuru sahipleri ve patent/marka vekillerine otomatik e-posta bildirimleri yapılmaya başlanmıştır.

E-posta bildirimleri, ilgili işlemlerin yapılması gereken son tarihten 1 ay önce gönderilecektir.

Muhtemel hak kayıplarının önlenmesi için, hatırlatma amaçlı gönderilecek bu bildirimler tebligat yerine geçmeyecek olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan kaynaklanan sürelerin hesaplanmasında ilgililere yapılmış olan tebligat ve Kanundaki süreler esas alınacaktır.