Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşler

20 Ekim 2023

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26 ncı ve 192 nci maddeleriyle marka iptal yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmiştir. Kurumumuza verilen yetkinin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi için hazırlanan “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açıldı.

Aşağıdaki linkte yer alan taslakla ilgili görüş ve önerilerinizi 3/11/2023 tarihine kadar mevzuatgorus@turkpatent.gov.tr adresine görüş bildirme formuyla iletebilirsiniz.

 

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 

 

Görüş Bildirme Formu