Sözleşmeli Çözümleyici Alım İlanı

16 Ocak 2023

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak sureti ile 3 çözümleyici alınacaktır.

Adaylar başvurularını, 23.01.2023-06.02.2023 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. (Posta, kargo, vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Sınav başvurusuyla ilgili soru ve geri bildirimleriniz için sinavbasvuru@turkpatent.gov.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz. (Başvuruda yaşanan aksaklıklarla ilgili atılan e-postalarda T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

 

İlan Metni