Sözleşmeli Çözümleyici Alım İlanına Başvuru Sonuçları

3 Mart 2023

Kurumumuz merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca istihdam edilmek üzere, (3) Çözümleyici sözleşmeli personel alımına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) aracılığıyla Kariyer Kapısı üzerinden online olarak başvuran ve ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan KPSS (B) grubu puan sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle ön değerlendirme işlemleri yapılmıştır. Başvuru yapan tüm adaylar Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden ön değerlendirme sonuçlarını görebileceklerdir.

Adaylar ön değerlendirme sonuçlarına varsa itirazlarını, ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Türk Patent ve Marka Kurumu Personel Dairesi Başkanlığına (Hipodrom Cd. No: 13 Yenimahalle /ANKARA) yapacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup e-posta veya faks ile yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip sözlü sınava girecek adaylar sınav tarihini Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden görebileceklerdir.

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI