Sözleşmeli Çözümleyici Personel Alımı Sınavını Asıl Olarak Kazanan Adayın Yerine Yedek Adayın Çağrılması

26 Nisan 2023

 

 

Sözleşmeli Çözümleyici Personel Alımı Sınavını asıl olarak kazanan aday süresi içinde atanma talebinde bulunmadığından, yerine yedek aday çağrılacaktır.

Yedek adayın, aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 03.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar Türk Patent ve Marka Kurumu Gelen Evrak Birimine (Hipodrom Caddesi No:13 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla iletmesi gerekmektedir. 

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Atanma Dilekçesi 

2- Kimlik veya Nüfus Cüzdanı Örn.

3- Diploma veya Cıkış Belgesi Örn.

4- KPSS Sonuç Belgesi Örn.

5- YDS Sonuç Belgesi Örn.

6- Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

7- Erkek adaylardan Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (e-devlet)

8- Yerleştirilen unvana ilişkin görevleri yerine getirmeye engel bir sağlık sorunun olmadığına dair yazılı beyan,

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş (6 adet) vesikalık fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı)

10- Atanma talebinden vazgeçilmesi halinde yazılı beyan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI