Türk Patent ve Marka Kurumu 2024 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI