TÜRKPATENT Dış Paydaş Anketi

2 Mart 2023

 

 

Türk Patent ve Marka Kurumunun 2024-2028 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları başlamıştır. 

Kurumumuzun misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin belirlenerek geleceğine ilişkin temel yönelimlerin belirlenmesinde bütün paydaşlarının katkı sağlayabilmesi amacıyla;  TÜRKPATENT ’in mevcut durumuna, gerçekleştirdiği etkinliklere, sunduğu hizmetlere ve geleceğine yönelik anket düzenlenmektedir.

 

Ankete ulaşmak için buraya tıklayınız.