Mevzuat

ULUSAL MEVZUAT

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Mevzuat

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Mevzuat

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Mevzuat

5000 Sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Mevzuat

5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

Mevzuat

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği

Mevzuat

Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliği

Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MevzuatMevzuat

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

Mevzuat

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

Mevzuat

 Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

Mevzuat

Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik

Mevzuat

 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

Mevzuat

Tasarım Sınıflandırma Listesi (LOCARNO)

Mevzuat

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 

Mevzuat

ULUSLARARASI MEVZUAT

Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification)

MEVZUAT

 Ortak Patent Sınıflandırması (Cooperative Patent Classification)

mevzuat
307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI