PATENTLE TÜRKİYE YARIŞMASI

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 4. defa düzenlenecek olan üniversitelerimizde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor.

Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin gelecekte profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.

Yarışma sürecince, üniversite öğrencilerinin Türk Patent ve Marka Kurumunun web sitesi olan www.turkpatent.gov.tr üzerinden e-devlet yoluyla elektronik başvuru sistemine 

[EPATS/Başvuru Şekli olarak Patent Başvurusu (Patentle Türkiye Yarışması Kapsamında)] giriş yaparak ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.

KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR?

Okullarımızda öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak her üniversite öğrencisi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yarışmaya katılım sağlayabilir.

Bir patent başvurusunun yarışma kapsamında değerlendirilmesi için başvuru sahipleri içinde en az 1 öğrenci yer almalıdır. Örneğin aşağıdaki durumlarda başvuru yarışmaya kabul edilir. Tüzel kişiler öğrencilerle birlikte yarışmaya katılım sağlayamaz.

✔Öğrenci

✔Öğrenci + danışman akademisyen

DEĞERLENDİRME VE KRİTERLER

Yarışma için başvurular 01/05/2024 tarihinde başlayıp 15/12/2024 tarihinde sona erecektir.

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılım, www.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden elektronik başvuru sistemimiz olan EPATS’a e-devlet yoluyla giriş yapılarak sadece online olarak gerçekleştirilecektir. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması gerekmektedir. Başvuru unsurları eksik olan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma kapsamında alınan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulacak jüri heyeti tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır;

- Başvuru unsurlarının hazırlanışı

- Teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması

- Teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı

- Koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı

- Tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi

- Buluş basamağı

- Teknik etki

- Sanayiye uygulanabilirlik

- Ticarileşme potansiyeli

YARIŞMA TAKVİMİ

1 Mayıs 2024 – 15 Aralık 2024 Başvuruların Alınması

Yarışma kapsamında alınan tüm başvuruların değerlendirmeleri tamamlandığında ödül töreni 2025 yılı içerisinde düzenlenecektir.

Ödül töreni ile ilgili gelişmeler www.turkpatent.gov.tr sitesinden duyurulacaktır.

4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

1. 100.000 TL

2. 80.000 TL

3. 60.000 TL

4.-6. 50.000 TL

7.-10. 40.000 TL

11.-20. 30.000 TL

Toplam 850.000 TL

SIK SORULAN SORULAR

Yarışmaya katılım ücretli midir?

Hayır. Yarışma kapsamında yapılan başvurularda öğrenciler başvuru ücretini, araştırma raporu hazırlanması ücretini ve inceleme raporu hazırlanması ücretini ödemeyeceklerdir.

Uyarı: Patent için başvuru tarihinden 2 yıl sonra (3. Yıldan itibaren) ödenmeye başlanan ve patentin/faydalı modelin koruma süresi olan 20/10 yılın sonuna kadar devam eden yıllık sicil kayıt ücretlerinin her yıl vade tarihine kadar ödenmesi başvuru sahiplerinin sorumluluğunda olacaktır.

Yarışmaya nasıl katılım sağlanabilir?

Yarışmaya katılım sağlamak için Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden sadece online olarak yeni bir patent başvurusu yaparak katılım sağlayabilirsiniz.

EPATS'a e-devlet yoluyla giriş yaptıktan sonra yeni başvuru bölümünden yarışma başvurusu seçerek başvurunuza başlayabilirsiniz.

Yarışmaya katılım durumunuzu başvuru sonrasında oluşan başvuru formunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için yapacağınız patent başvurunuz için tarifname, istemler, özet ve varsa(resimler) unsurlarını hazırlamanız ve bu unsurları pdf dosya formatında EPATS üzerinden başvuru yaparken ilgili kısımlara yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru için işlem adımları aşağıdaki gibidir:

1. Türk Patent ve Marka Kurumu elektronik başvuru sistemi olan EPATS a giriş yapılır.

2. Yeni Başvuru bölümünde “Patent” seçilir.

3. Kişi Bilgileri Girilir.

4. Başvuru Şekli olarak Patent Başvurusu (Patentle Türkiye Yarışması Kapsamında) seçilir.

5. Sistemin istediği başvuruya ait gerekli tüm bilgiler doldurularak başvuru tamamlanır.

Not: Başvuru ve buluş sahibi bilgileri girilirken, yarışmaya katılım şartı olan başvuru sahiplerinden en az 1 kişinin üniversite öğrencisi olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yarışmaya Birden Fazla Başvuru ile Katılabilir miyim?

Evet, birden fazla buluşunuz söz konusu ise birden fazla başvuru yapabilirsiniz. Bir öğrenci en fazla 5 adet başvuru ile yarışmaya katılım sağlayabilir.

Yarışmaya Kimler Katılım Sağlayabilir?

Yarışmaya üniversitelerimizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılım sağlayabilir.

Yarışma kapsamında bir başvurunun değerlendirilmesi için başvuru sahiplerinden en az 1 kişi öğrenci olmalıdır.

Örneğin bir öğrenci tek başına başvuru sahibi olarak yarışmaya katılım sağlayabilir.

“Öğrenci ve danışman akademisyen” başvuru sahibi olarak yarışmaya katılabilir.

Başvuru ve buluş sahiplerinde herhangi bir sayı kısıtlaması yoktur.

Öğrencinin başvuru sahipleri arasında olmadığı herhangi bir durumda, o patent başvurusu yarışma kapsamına alınmaz.

Yarışmada Kimler Ödül Kazanır?

Ödül kazanılması durumunda söz konusu ödül sadece başvuru sahibi olan öğrencilere verilecektir.

Yarışmada Dereceye Girilmediğinde Patent Başvurusu Geçersiz mi Sayılır?

Hayır. Dereceye girseniz de giremeseniz de yapmış olduğunuz patent başvurunuzun işlemlerine ilgili kanun ve mevzuat hükümleri gereği devam edilir.


307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI