Tasarım

Tasarım Koruması Nasıl Elde Edilir?

İki veya üç boyutlu ürünlerde özgünlük ve farklılık yaratarak, ortaya koyduğunuz görsel yenilikler sizin tasarımlarınızdır.

Tasarımlar, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılarak tescil edilmesi halinde “tescilli tasarım”; ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise “tescilsiz tasarım” olarak korunur. Tescilsiz tasarımların koruma süresi 3 yıldır. Tescilli tasarımların koruma süresi ise 5 yıldır ve 5’er yıllık yenilemelerle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Bir tasarımın korunabilmesi için öncelikle “tasarım” ve “ürün” tanımlarına uyması ve “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerini taşıması gerekmektedir.

Tasarım Nedir?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.


Ürün Nedir?

Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Koruma Kriterleri Nelerdir?

Yenilik; bir tasarımın aynısının, “tescilli tasarım” için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, “tescilsiz tasarım” için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını ifade eder.

Ayırt edici nitelik; bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile “tescilli tasarım” için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, “tescilsiz tasarım” için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasında farklılık olmasını ifade eder.

Koruma Kapsamı Dışında Tutulan Tasarımlar Nelerdir?

- Tasarım ve ürün tanımına uygun olmayan tasarımlar,

- Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,

- Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,

- Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri olan tasarımlar.

- Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu olan tasarımlar.

- Hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak, kamuyu ilgilendiren dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar,

Tasarım Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tasarım tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumuna, elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden çevrimiçi ortamda gerçekleştirilir.

 https://epats.turkpatent.gov.tr adresinden e-devlet şifresi kullanılarak giriş yapılmaktadır.

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI