Entegre Devre Topoğrafyası İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2024 İşlem Ücretleri (TL)

1.03.01

Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru Ücreti

2030

1.03.02

Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

6350

1.03.03

Entegre Devre Topoğrafyası Zorunlu Lisans Talep Ücreti

560

1.03.04

Entegre Devre Topografyası Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

930

1.03.05

Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

930

1.03.06

Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti

2640

1.03.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti

2420

1.03.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti

2640

1.03.09

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti

3090

1.03.10

Rehin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti

2640

1.03.11

Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti

6350

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI