Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün
Adı Resmi Amblemleri

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI