İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2023 İşlem Ücretleri (TL)

3.01.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti

140

3.01.02

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

230

3.01.03

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

230

3.01.04

Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

230

3.01.05

Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

100

3.01.06

Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

100

3.01.07

Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti

350

3.02.01

Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti

140

3.02.02

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

230

3.02.03

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

230

3.02.04

Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

230

3.02.05

Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

60

3.02.06

Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

100