İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2024 İşlem Ücretleri (TL)

3.01.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti

320

3.01.02

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

470

3.01.03

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

470

3.01.04

Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

470

3.01.05

Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

160

3.01.06

Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

160

3.01.07

Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti

560

3.02.01

Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti

320

3.02.02

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

470

3.02.03

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

470

3.02.04

Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

470

3.02.05

Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

160

3.02.06

Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

160

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI