İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2023 İşlem Ücretleri (TL)

3.01.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti

204.40

3.01.02

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

295.92

3.01.03

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

295.92

3.01.04

Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

295.92

3.01.05

Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

101.69

3.01.06

Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

101.69

3.01.07

Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti

355.93

3.02.01

Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti

204.4

3.02.02

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

295.92

3.02.03

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

295.92

3.02.04

Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

295.92

3.02.05

Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

101.69

3.02.06

Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

101.69