İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2022 İşlem Ücretleri (TL)

3.01.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti

65

3.01.02

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

120

3.01.03

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

120

3.01.04

Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

120

3.01.05

Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

60

3.01.06

Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

60

3.01.07

Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti

220

3.02.01

Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti

65

3.02.02

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

120

3.02.03

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

120

3.02.04

Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

120

3.02.05

Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

60

3.02.06

Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

60

bbi