Faydalı Model İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2024 Yılı İşlem Ücretleri

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti

337,24

1.02.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin):

469,44

1.02.03

Ek Süre Talebi Ücreti

274,58

1.02.04

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

1875,11

1.02.05

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti

1949,01

1.02.06

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2549,01

1.02.07

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1814,09

1.02.08

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1525,42

1.02.09

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

81,36

1.02.10

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2549,01

1.02.11

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2549,01

1.02.12

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

1735,45

1.02.13

Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

50,85

1.02.14

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

152,54

1.02.15

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.02.16

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.02.17

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1735,45

1.02.18

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1755,79

1.02.19

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1888,00

1.02.20

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2243,93

1.02.21

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2589,69

1.02.22

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2782,91

1.02.23

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2945,62

1.02.24

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

3138,84

1.02.25

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

3352,40

1.02.26

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

5827,12

1.02.27

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

1464,41

1.02.28

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti

1098,31

1.02.29

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

1.02.30

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

884,75

1.02.31

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1810,17

1.02.32

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti

3691,53

1.02.33

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

1871,19

1.02.34

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

6376,27

1.02.35

Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti

111,86