Faydalı Model İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2024 Yılı İşlem Ücretleri

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti

360

1.02.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin):

570

1.02.03

Ek Süre Talebi Ücreti

440

1.02.04

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

1940

1.02.05

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti

2190

1.02.06

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

3140

1.02.07

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1840

1.02.08

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2420

1.02.09

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

130

1.02.10

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

3140

1.02.11

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

3140

1.02.12

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

1850

1.02.13

Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

80

1.02.14

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

240

1.02.15

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.02.16

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.02.17

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1850

1.02.18

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1880

1.02.19

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2090

1.02.20

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2660

1.02.21

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

3200

1.02.22

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

3510

1.02.23

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

3770

1.02.24

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

4070

1.02.25

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

4410

1.02.26

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

9230

1.02.27

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

2320

1.02.28

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti

1740

1.02.29

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

1.02.30

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

1400

1.02.31

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

2870

1.02.32

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti

5850

1.02.33

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

2970

1.02.34

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

10.100

1.02.35

Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti

180

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI