Faydalı Model İşlem Ücretleri

Hesap Kodaları

Hizmet Türü

2023 Yılı İşlem Ücretleri

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti

160

1.02.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin):

290

1.02.03

Ek Süre Talebi Ücreti

270

1.02.04

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

850

1.02.05

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti

1050

1.02.06

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1640

1.02.07

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

790

1.02.08

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1500

1.02.09

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

80

1.02.10

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1640

1.02.11

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1640

1.02.12

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

840

1.02.13

Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

50

1.02.14

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

150

1.02.15

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.02.16

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.02.17

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

840

1.02.18

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

860

1.02.19

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

990

1.02.20

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1340

1.02.21

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1680

1.02.22

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1870

1.02.23

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2030

1.02.24

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2220

1.02.25

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2430

1.02.26

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

5730

1.02.27

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

1440

1.02.28

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti

1080

1.02.29

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

1.02.30

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

870

1.02.31

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1780

1.02.32

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti

3630

1.02.33

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

1840

1.02.34

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

6270

1.02.35

Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti

110