Faydalı Model İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2023 Yılı İşlem Ücretleri

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti

224.74

1.02.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin):

356.94

1.02.03

Ek Süre Talebi Ücreti

274.58

1.02.04

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

1223.41

1.02.05

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti

1380.81

1.02.06

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1980.81

1.02.07

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1162.39

1.02.08

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1525.42

1.02.09

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

81.36

1.02.10

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1980.81

1.02.11

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1980.81

1.02.12

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

1167.25

1.02.13

Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

50.85

1.02.14

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

152.54

1.02.15

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.02.16

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.02.17

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1167.25

1.02.18

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1187.59

1.02.19

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1319.8

1.02.20

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

1675.73

1.02.21

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2021.49

1.02.22

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2214.71

1.02.23

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2377.42

1.02.24

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2570.64

1.02.25

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

2784.2

1.02.26

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

5827.12

1.02.27

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

1464.41

1.02.28

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti

1098.31

1.02.29

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

1.02.30

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

884.75

1.02.31

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1810.17

1.02.32

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti

3691.53

1.02.33

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

1871.19

1.02.34

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

6376.27

1.02.35

Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti

111.86