Patent İşlem Ücretleri

Hesap Kodaları

Hizmet Türü

2023 Yılı İşlem Ücretleri

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti

160

1.01.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin)

290

1.01.03

Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti

3710

1.01.04

Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti

2820

1.01.06

Ek Süre Talebi Ücreti

270

1.01.07

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

850

1.01.08

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

1050

1.01.09

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

1050

1.01.10

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1640

1.01.11

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

790

1.01.12

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1500

1.01.13

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

80

1.01.14

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1640

1.01.15

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1640

1.01.17

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

840

1.01.18

Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

50

1.01.19

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

150

1.01.20

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.01.21

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.01.22

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1030

1.01.23

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1050

1.01.24

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1210

1.01.25

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1710

1.01.26

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2160

1.01.27

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2400

1.01.28

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2680

1.01.29

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2910

1.01.30

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3180

1.01.31

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3600

1.01.32

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

4180

1.01.33

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

4810

1.01.34

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

5440

1.01.35

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

6250

1.01.36

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

6830

1.01.37

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

7580

1.01.38

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8100

1.01.39

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8540

1.01.40

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8900

1.01.41

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti

5800

1.01.42

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

2940

1.01.43

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

30 CHF

1.01.44

Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti

5560

1.01.45

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti

8910

1.01.46

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti

5040

1.01.47

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

9990

1.01.48

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

870

1.01.49

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1780

1.01.50

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

870

1.01.51

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1780

1.01.54

2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için) 

870

1.01.56

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 

(551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

1080

1.01.57

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

5730

1.01.58

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

1440

1.01.59

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

ödenmesi gereken ücretin 1,5 katı

1.01.60

Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler İçin Sicil Sureti Ücreti

110