Patent İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2023 Yılı İşlem Ücretleri

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti

224.74

1.01.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin)

356.94

1.01.03

Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti

3772.88

1.01.04

Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti

2867.8

1.01.06

Ek Süre Talebi Ücreti

274.58

1.01.07

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

1223.41

1.01.08

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

1380.81

1.01.09

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

1380.81

1.01.10

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1980.81

1.01.11

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1162.39

1.01.12

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1525.42

1.01.13

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

81.36

1.01.14

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1980.81

1.01.15

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1980.81

1.01.17

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

1167.25

1.01.18

Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

50.85

1.01.19

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

152.54

1.01.20

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.01.21

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.01.22

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1360.47

1.01.23

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1380.81

1.01.24

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1543.53

1.01.25

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2052

1.01.26

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2509.63

1.01.27

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2753.69

1.01.28

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3038.44

1.01.29

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3272.34

1.01.30

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3546.92

1.01.31

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3974.03

1.01.32

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

4563.86

1.01.33

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

5204.54

1.01.34

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

5845.22

1.01.35

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

6668.95

1.01.36

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

7258.78

1.01.37

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8021.49

1.01.38

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8550.31

1.01.39

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8997.76

1.01.40

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

9363.86

1.01.41

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti

5898.31

1.01.42

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

2989.83

1.01.43

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

30 CHF

1.01.44

Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti

5654.24

1.01.45

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti

9061.02

1.01.46

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti

5125.42

1.01.47

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

10159.32

1.01.48

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

884.75

1.01.49

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1810.17

1.01.50

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

884.75

1.01.51

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1810.17

1.01.54

2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için) 

884.75

1.01.56

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 

(551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

1098.31

1.01.57

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

5827.12

1.01.58

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

1464.41

1.01.59

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

ödenmesi gereken ücretin 1,5 katı

1.01.60

Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler İçin Sicil Sureti Ücreti

111.86