Patent İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2024 Yılı İşlem Ücretleri

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti

360

1.01.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin)

570

1.01.03

Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti

5980

1.01.04

Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti

4540

1.01.06

Ek Süre Talebi Ücreti

440

1.01.07

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

1940

1.01.08

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

2190

1.01.09

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

2190

1.01.10

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

3140

1.01.11

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1840

1.01.12

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2420

1.01.13

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

130

1.01.14

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

3140

1.01.15

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

3140

1.01.17

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

1850

1.01.18

Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

80

1.01.19

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

240

1.01.20

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.01.21

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.01.22

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2160

1.01.23

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2190

1.01.24

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2450

1.01.25

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3250

1.01.26

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3980

1.01.27

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

4360

1.01.28

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

4810

1.01.29

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

5190

1.01.30

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

5620

1.01.31

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

6300

1.01.32

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

7230

1.01.33

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8250

1.01.34

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

9260

1.01.35

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

10.570

1.01.36

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

11.500

1.01.37

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

12.710

1.01.38

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

13.550

1.01.39

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

14.260

1.01.40

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

14.840

1.01.41

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti

9.350

1.01.42

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

4.740

1.01.43

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

30 CHF

1.01.44

Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti

8.960

1.01.45

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti

14.360

1.01.46

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti

8.120

1.01.47

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

16.100

1.01.48

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

1.400

1.01.49

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

2.870

1.01.50

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

1.400

1.01.51

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

2.870

1.01.54

2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için) 

1.400

1.01.56

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 

(551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

1.740

1.01.57

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

9.230

1.01.58

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

2.320

1.01.59

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

ödenmesi gereken ücretin 1,5 katı

1.01.60

Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler İçin Sicil Sureti Ücreti

180

1.01.64

Acil Araştırma Raporu Düzenleme Ücreti

5.770

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI