Patent İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2024 Yılı İşlem Ücretleri

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti

337,24

1.01.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin)

469,44

1.01.03

Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti

3772.88

1.01.04

Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti

2867,80

1.01.06

Ek Süre Talebi Ücreti

274,58

1.01.07

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

1875,11

1.01.08

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

1949,01

1.01.09

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

1949,01

1.01.10

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2549,01

1.01.11

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1814,09

1.01.12

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

1525.42

1.01.13

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

81.36

1.01.14

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2549,01

1.01.15

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

2549,01

1.01.17

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

1735,45

1.01.18

Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

50.85

1.01.19

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

152.54

1.01.20

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.01.21

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.01.22

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1928,67

1.01.23

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1949,01

1.01.24

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2111,73

1.01.25

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2620,20

1.01.26

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3077,83

1.01.27

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3321,89

1.01.28

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3606,64

1.01.29

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

3840,54

1.01.30

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

4115,12

1.01.31

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

4542,23

1.01.32

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

5132,06

1.01.33

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

5772,74

1.01.34

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

6413,42

1.01.35

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

7237,15

1.01.36

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

7826,98

1.01.37

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

8589,69

1.01.38

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

9118,51

1.01.39

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

9565,96

1.01.40

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

9932,06

1.01.41

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti

5898,31

1.01.42

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

2989,83

1.01.43

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

30 CHF

1.01.44

Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti

5654,24

1.01.45

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti

9061,02

1.01.46

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti

5125,42

1.01.47

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

10159,32

1.01.48

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

884,75

1.01.49

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1810,17

1.01.50

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)

884,75

1.01.51

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

1810,17

1.01.54

2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için) 

884,75

1.01.56

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 

(551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için)

1098,31

1.01.57

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

5827,12

1.01.58

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

1464,41

1.01.59

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

ödenmesi gereken ücretin 1,5 katı

1.01.60

Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler İçin Sicil Sureti Ücreti

111.86