Marka İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2024 Yılı İşlem Ücretleri

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

1630

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf)

1630

2.01.28

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)

1810

2.01.03

Marka Tescil Ücreti

4020

2.01.04

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

1670

2.01.05

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

1670

2.01.06

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

3430

2.01.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti

2420

2.01.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

3160

2.01.09

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

5700

2.01.10

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

3460

2.01.14

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

1990

2.01.15

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

690

2.01.16

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

1100

2.01.17

Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

640

2.01.18

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti

160

2.01.19

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti

2200

2.01.20

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti

900

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

900

2.01.22

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti

2320

2.01.23

Marka Yenileme Ücreti

5010

2.01.24

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

8770

2.01.25

Marka Kısmi Yenileme Ücreti

5010

2.01.26

Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti

8770

2.01.27

Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti

19560

2.01.29

İcra/ İflas Yoluyla Devir İşlemi Talebi

3430

2.01.30

Marka İptal Talebi Ücreti

19560

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI