Marka İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2023 Yılı İşlem Ücretleri

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

1030.54

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf)

1030.54

2.01.28

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)

1142.41

2.01.03

Marka Tescil Ücreti

2536.6

2.01.04

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

1050.88

2.01.05

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

1050.88

2.01.06

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

2165.82

2.01.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti

1525.42

2.01.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

1996.22

2.01.09

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

3599.94

2.01.10

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

2184.23

2.01.14

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

1253.92

2.01.15

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

437.29

2.01.16

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

691.53

2.01.17

Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

406.78

2.01.18

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti

101.69

2.01.19

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti

1386.47

2.01.20

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti

569.49

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

569.49

2.01.22

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti

1464.41

2.01.23

Marka Yenileme Ücreti

3162.29

2.01.24

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

5532.14

2.01.25

Marka Kısmi Yenileme Ücreti

3162.29

2.01.26

Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti

5532.14

2.01.27

Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti

12345.76