Marka İşlem Ücretleri

Hesap Kodaları

Hizmet Türü

2023 Yılı İşlem Ücretleri

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

760

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf)

760

2.01.28

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)

870

2.01.03

Marka Tescil Ücreti

1960

2.01.04

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

780

2.01.05

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

780

2.01.06

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

1640

2.01.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti

1500

2.01.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

1640

2.01.09

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

2660

2.01.10

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

1640

2.01.14

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

880

2.01.15

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

430

2.01.16

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

680

2.01.17

Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

400

2.01.18

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti

100

2.01.19

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti

1110

2.01.20

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti

560

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

560

2.01.22

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti

1440

2.01.23

Marka Yenileme Ücreti

2450

2.01.24

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

4560

2.01.25

Marka Kısmi Yenileme Ücreti

2450

2.01.26

Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti

4560

2.01.27

Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti

12140