Marka İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2024 Yılı İşlem Ücretleri

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

1498,24

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf)

1498,24

2.01.28

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)

1610,11

2.01.03

Marka Tescil Ücreti

3522,95

2.01.04

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

1518,58

2.01.05

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

1518,58

2.01.06

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

3069,82

2.01.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti

1525,42

2.01.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

2592,37

2.01.09

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

5224,39

2.01.10

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

3121,68

2.01.14

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

1905,62

2.01.15

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

437,29

2.01.16

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

691,53

2.01.17

Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

406,78

2.01.18

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti

101,69

2.01.19

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti

1854,17

2.01.20

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti

569,49

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

569,49

2.01.22

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti

1464,41

2.01.23

Marka Yenileme Ücreti

4379,89

2.01.24

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

7156,59

2.01.25

Marka Kısmi Yenileme Ücreti

4379,89

2.01.26

Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti

7156,59

2.01.27

Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti

12345,76