Marka İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2022 İşlem Ücretleri (TL)

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

380

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti

380

2.01.03

Marka Tescil Ücreti

1.020

2.01.04

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

390

2.01.05

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

390

2.01.06

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

905

2.01.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti

930

2.01.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

905

2.01.09

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

1.330

2.01.10

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

905

2.01.14

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

420

2.01.15

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

265

2.01.16

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

420

2.01.17

Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

250

2.01.18

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti

60

2.01.19

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti

600

2.01.20

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti

350

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

350

2.01.22

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti

890

2.01.23

Marka Yenileme Ücreti

1.280

2.01.24

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

2.505

2.01.25

Marka Kısmi Yenileme Ücreti

1.280

2.01.26

Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti

2.505

2.01.27

Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti

7.520