Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak yürütmekle görevlidir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları ile entegre devre topoğrafyalarına ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlar ile tasarım, patent, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarında yayıma itirazların incelenmesi ile görevlidir.

Kurul kararları Kurumun nihai kararı olup, bu kararlara karşı Kurum nezdinde tekrar itiraz edilemez. Kurulun nihai kararlarına karşı, kararın bildiriminden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI