İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2023 İşlem Ücretleri (TL)

5.01.01

Marka Karara İtiraz Ücreti

940

5.01.02

Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti

350

5.01.03

Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti

350

5.01.04

Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti

350

5.01.05

Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti

350

5.01.06

Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için)

110

5.01.07

Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti

1.780

5.01.08

Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti

1.820