İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2024 İşlem Ücretleri (TL)

5.01.01

Marka Karara İtiraz Ücreti

1.510

5.01.02

Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti

560

5.01.03

Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti

560

5.01.04

Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti

560

5.01.05

Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti

560

5.01.06

Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için)

180

5.01.07

Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti

2.870

5.01.08

Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti

2.930

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI