İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmetin Türü

2023 İşlem Ücretleri (TL)

5.01.01

Marka Karara İtiraz Ücreti

955,93

5.01.02

Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti

355.93

5.01.03

Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti

355.93

5.01.04

Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti

355.93

5.01.05

Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti

355.93

5.01.06

Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için)

111.86

5.01.07

Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti

1.810,17

5.01.08

Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti

1.850,85